Hesap Detaylarını Görmek için Lütfen önce giriş yapınız.Giriş Yap

RigorZ Gizlilik Sözleşmesi
RigorZ Online Game

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

I. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

MB Oyun Yazılım, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır.

RigorZ PC uygulamasını indirip uygulamayı kullanmaya başladığınızda ilgili kişi sıfatına haiz olmaktasınız. Şirketimizce “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir.

II. Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır:

Oyuna kaydolurken talep edilen veriler:

- E-posta bilgisi

Oyun içine ya da etkinliklere dahil olabilmek için çeşitli işlemler sırasında talep edilebilinen veriler:

- Ad Soyad,
- Yaşadığınız İl,
- Doğum Tarihiniz,
- Cinsiyetiniz,
- Telefon Numaranız
- Adresiniz

Eğer ücret karşılığında sunduğumuz Hizmetler veya ürünlerden herhangi birini satın almak isterseniz sizin veya üçüncü parti alıcının banka kartı, kredi kartı ya da ödeme hizmeti bilgileri sistemimizde güvenli soket katmanı (SSL) teknolojisini kullanarak şifreleriz. Satın alma yapılması durumunda sizin veya üçüncü parti alıcının banka kartı, kredi kartı ya da ödeme hizmeti sağlayıcısı üzerinden bu işlemler gerçekleştirilebilecek olup tarafımız sizin bu bilgilerinizi kaydetmemekte olup yapılan ödeme detayı ve ödeme aracında kullanılan finansal bilgileri (kredi kartı, banka kartı ya da hesap numarası gibi ilk ve son 4 hanesi ile sınırlı) kaydetmektedir.

III. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

• İçerik ve Hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı ve/veya servisler hakkındaki tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi talepleri iletmek
• Elektronik posta ile eser konumundaki oyundaki gelişmelerle ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
• Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,
• Yeni hizmetler (oyun içi karakter, silah harita, turnuvalar) hakkında bilgi vermek,
• Gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,
• Kullanıcının kaydolması ve iletişimin sağlanması
• İş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek amacıyla
• Dolandırıcılık, hile gibi yasadışı işlemlerin tespiti ve kullanıcılarımızın bu işlemlerden etkilenmemesi adına denetim ve tespit yapılması amacıyla
• Kullanıcının bulunduğu konuma göre turnuva ve etkinlik bilgisi iletilmesi
• Turnuva ve etkinlikte aynı kişinin birden fazla kaydının önüne geçmek
• Turnuva ve etkinlikte ödüllerin dağıtımı
• Hizmetleri güvenli bir şekilde yürütmek
• Oyuncuları ve üçüncü kişilerin yasal haklarını korumak ve suç işlenmesini önlemek
• Diğer kullanıcılara zarar verebilecek uygunsuz oyun davranışlarının önlenmesi
• Teknik sorunları çözmek ve Hizmet kalitesini geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

IV. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:
- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmî kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

V. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır.
• Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
• Kullanıcı sözleşmesinin kurulması ya da kullanıcı sözleşmesinin ifası

VI. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu RZ Yazılım Şahıs Şirketi, BELKIZ MAH. 08026 NOLU CAD. A BLOK NO: 33 A İÇ KAPI NO:1 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) ya da info@rzyazilim.com adresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

Çocuklar İçin Kişisel Veri İşlenmesinde Veli ya da Vasi Onayı
“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“KVKK”)’u uyarınca işbu kurallar ve (kullanıcı sözleşmesi, davranış kuralları) kapsamında velisi/ yasal temsilcisi olduğum (Çocuğun adı/soyadı) kişisel verilerinin toplanmasını, işlenmesini, 3. kişilere aktarılmasını ve bu hususta bilgilendirildiğimi kabul ettiğimi beyan ederim.

Çocuğunuza ait kişisel veriler, KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklanacak olup ilgili haklara www.rigorz.com adresinden erişebilir ve ilgili taleplerinizi internet sitemizde yer alan aydınlatma yükümlülüğü metni uyarınca belirlenen usuller ile info@rigorz.com adresine gönderebilirsiniz.”