Hesap Detaylarını Görmek için Lütfen önce giriş yapınız.Giriş Yap

RigorZ Mesafeli Satış Sözleşmesi
RigorZ Online Game

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Taraflar
Satıcı
Ünvanı: RZ Yazılım Şahıs Şirketi
Adresi: BELKIZ MAH. 08026 NOLU CAD. A BLOK NO: 33 A İÇ KAPI NO:1 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP
Email: info@rzyazilim.com
Website: https://rzyazilim.com/
Tüketici
Ad Soyad: @@NameSurname
Email: @@Email

KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, Tüketici’nin SATICI’ya ait www.rigorz.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmede ve sitede içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’i (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. Bu sözleşme kapsamında yer alan hükümler 6502 sayılı Kanun kapsamında mesafeli sözleşmeler düzenlemeleri dikkate alarak hazırlanmış olup ilgili maddelerde bu sözleşme ile satışa konu olan ürüne ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri;
Satın Alınan Ürünler ve Adetleri
Tüm Vergiler Dahil Satış Fiyatı
Ürünün Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli
Satışa konu ürün, bir oyun içi üründür. Bu ürün sadece Zula oyununda kullanılabilir. Ürün, TÜKETİCİ’ye elektronik ortamda ve anında teslim edilir. Teslimden sonra iadeye konu edilemez.
Ürünün bu sözleşmede izah ve ifade olunan özelliklerinden dolayı ödeme ani edimli ve tek seferde peşin şekilde yapılmaktadır.

Ürün, TÜKETİCİ`nın teslimini talep etmiş olduğu hesap bilgisine elektronik olarak yapılacak ve elektronik posta adresine teslim edildiği bilgisi iletilecektir. Kural olarak bu siteden satışa sunulan ürün TÜKETİCİ’nın talebine bağlı ve bildirimine konu elektronik adresine veya elektronik cihazına SATICI tarafından gönderilerek teslim edilir.
Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
İnternet ortamı yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ'ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ'ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Ürünün satışa sunulması ve TÜKETİCİ tarafından sipariş edilmesi halinde Kanun uyarınca ürün satışında teslimat masrafları TÜKETİCİ’ye aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında TÜKETİCİ’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ`nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de TÜKETİCİ’ye aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ`ye bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sunulan ürün özellikleri itibariyle elektronik ortam üzerinden teslim edildiğinde Satıcı edimini ifa etmiş kabul edilecek ve sorumluluğu sona erecektir. Ürün sadece zulaoyun.com ve Zula Mobile ile kullanılabilmesinden kaynaklı teslimat ve kargo işlemine gerek yoktur. Bu kapsamda kargo ve teslimat masrafı da talep edilmemektedir.

TÜKETİCİ’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
5.1. TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, TÜKETİCİ’ya aittir.

5.2. Sunulan ürün özellikleri itibariyle elektronik ortam üzerinden Tüketici’nin hesabına teslim edildiğinde Satıcı edimini ifa etmiş kabul edilecek ve sorumluluğu sona erecektir.

CAYMA HAKKI
TÜKETİCİ, Yönetmelik gereği SATICI’dan aldığı mal ve hizmeti satın almadan itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir

Satıcı tarafından sunulan ürün Yönetmelik madde 15/1-ğ;

“Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.”

kapsamında olduğundan TÜKETİCİ’nin cayma hakkı yoktur.

SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Bu sitedeki ürün elektronik ortamda TÜKETİCİ’nin hesabına teslim edildiğinden ürünün niteliği gereği teslim edilme gerçekleştiğinde iade talebinde bulunma veya cayma beyanında bulunma olanağı bulunmamaktadır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.